Йирингли жарроҳликда ибн Синонинг қўшган ҳиссаси

Ушбу такдимот тиббиёт институтлари талабалари учун мулжалланган булиб, дарсни кизикарли тушунарли утишда ёрдам беради. Такдимот ибн Синонинг йирингли жаррохликка кушган хиссаси хакида, ибн Синонинг йирингли касалликларни аниклашда уларни гурухига мансуб шишларни иссик ва совук шишларга булиши хакида ва бошка шу каби маълумотларни уз ичига олган.