2015 йил Кексаларни эъзозлаш йили

2015 йил Кексаларни эъзозлаш йили этиб белгилангандан сўнг ушбу давлат дастурида нималарга эътибор берилган ва устувор вазифалари нимадан иборатлигини ўз ичига олган тақдимот