9 sonini mustahkamlash

1- sinf matematika darsi uchun tayyorlangan taqdimot.