Адам анатомиясы және физиологиясы

Уиқы және бас мыи ярым шардарының қабық бөлимiндегi нерв орайдарының тормоздануы нәтийдесiнде пайда болатын физиологиялық ҳалат болып есептеледи. Уиқы ўақтында анализаторлардың искердiгi пәсейеди ямаса бүткилдей жоғалады, яғный көру, еситу, ийис және дәм билу, әрекеттену, терiнiң ыссыны, суықты сыйпалағанды, күшсиз аұырғандықты сезу өзгешеликтерi дерлик жоғалады. Осының мен бирге адамда жоқарғы нерв искердiгiне, тән болған пикирдеұ, аң, сыртқы орталықтағы уақыяларды, өзгеристердi сезу, олар туралы жуұмақ жасаұ сыяқтыларда дерлик жоғалады, шәрттi рефлекстер пайда болмайды. Уиқы ўақтында орайдық нерв системасының төменги бөлимдерi, яғный арқа мыи, узынша, орта, аралық мыидегi орайдардың iс-әрекетi бүтинлей жоғалмайтынын, бәлки белгили дәрежеде пәсейтетiндiгiн, себебi бул орайдар адамның тиришилiгiн тәмийндейтiн органдардың (жүрек, қан-тамыр, дем алу системасы, бүйрек, эндокрин системасы сыяқтылар) жумыстарын басқаратынын айрықша айтып өтемиз. Осының ўақтында бул органдардың iсi тоқтамайды яғный азғантай төмендейд