Adobe Photoshop dasturida matnlar bilan ishlash

Photoshop dasturida matnlar muxim axamiyatga egadir. Matnlar kritilayotganda u aloxida <slayda> hosil buladi. Aloxida sloyda matinni (шрифт, стиль, кегль, цвет, кернинг, трекинг, межстрочный интервал, выравнивание, положение относительно базовой линии) larini istalgancha o‘zgartirish mumkin.