Advokattin’ ka’siplik etikasi

Yuridik oliy wquv yurtlari talabalari uchun muljallangan.