Аграр тармоқни барқaрор ривожлантириш шароитида қишлоқ хўжалиги махсулотларини рақоботдошлигини ошириш йўллари

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини рақобатбардошлигини шаклланиши, қишлоқ хўжалиги маҳсулотини рақобатбардошлигининг баҳо омиллари ва сифат омилларининг назарий асослари, маҳсулот рақобатбардошлигини сифат ва нарх омилларини ишлаб чиқариш самарадорлигига таъсири, қишлоқ хўжалик корхоналарнинг ташқи бозорга чиқиш тизимини такомиллаштириш йўлларини илмий-амалий жиҳатларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этиб, бу мавзунинг долзарблигини белгилайди.