Akkordlar

Ushbu ishda Tersiya bo’yicha joylashgan yoki joylashishi mumkin bo’lgan uchta va undan ortiq tovushlarning bir vaqtda eshitilishi – akkord deyiladi Tersiya bo’yicha joylashgan uchta tovushdan iborat akkord – uchtovushlik deyiladi. Tersiya asosida joylashganto’rt tovushli akkordga septakkord deyiladi. Septakkordning ikki chetki tovushlar oralig’i septima intervalida bo’ladi. shuning uchun ham bu akkord septakkord nomini olgan shular haqida aytilgan.