Akkordlar

Ushbu ishda Tersiya bo’yicha joylashgan yoki joylashishi mumkin bo’lgan uchta va undan ortiq tovushlarning bir vaqtda eshitilishi – akkord deyiladi Tersiya bo’yicha joylashgan uchta tovushdan iborat akkord – uchtovushlik deyiladi. Tersiya asosida joylashganto’rt tovushli akkordga septakkord deyiladi. Septakkordning ikki chetki tovushlar oralig’i septima intervalida bo’ladi. shuning uchun ham bu akkord septakkord nomini olgan shular haqida aytilgan.

Kechirasiz, bu mumkin emas.