Алоқа корхоналарининг фаолиятнинг давлат томонидан тартибга солиниши

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Ushbu taqdimot ishida aloqa sohasini boshqarish turli usullar bilan amalga oshiriladi va ularning har biri boshqaruvchi tizimning boshqariluvchi tizimga bo’lgan muayyan ta’siri bilan tavsiflanadi