Алоқа корхоналарининг фаолиятнинг давлат томонидан тартибга солиниши

Ushbu taqdimot ishida aloqa sohasini boshqarish turli usullar bilan amalga oshiriladi va ularning har biri boshqaruvchi tizimning boshqariluvchi tizimga bo’lgan muayyan ta’siri bilan tavsiflanadi