Alyuminiy nitrat va uning xossalari

Ushbu taqdimot Biologiya ta’lim yo‘nalishi uchun mo‘lajallangan