Amir Temur davridagi iqtisodiy g’oyalar

Amir Temur va uning avlodlari Markazlashgan davlat barpo etdi, iqtisodiyotning barcha sohalarida muhim yutuqlarga erishdi. Bunga to’g’ri tanlab olingan iqtisodiy g’oyalarva iqtisodiy siyosat yordam berdi.

Kechirasiz, bu mumkin emas.