Amir Temur davridagi iqtisodiy g’oyalar

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Amir Temur va uning avlodlari Markazlashgan davlat barpo etdi, iqtisodiyotning barcha sohalarida muhim yutuqlarga erishdi. Bunga to’g’ri tanlab olingan iqtisodiy g’oyalarva iqtisodiy siyosat yordam berdi.