Analitik geometriya

To’g’ri chiziq tenglamalari, ikki to’g’ri chiziq orasidagi burchak, nuqtadan to’g’i chiziqqacha masofa

Kechirasiz, bu mumkin emas.