Andijon viloyati qishloq tuman markazlarining iqtisodiy rivojlanishi

Bozor munosabatlari davrida jamiyatning ijtimoiy rivojlanishi tub islohatlar bilan chambarchas bog‘liqdir.