Animatsion “GIF” fayllar yaratish

Ushbu taqdimotda Kompyuter grafikasi faniga oid turli malumotlar keltirilgan bo’lib, talababalar ushbu ma’lumotlardan yetarli bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishlari mumkin. Taqdimot hujjatini kuzatish mobaynida quyidagi tushunchalarga ega bo’ladilar: Adobe Photoshop dasturining Layer paneli, Layer menyusi, Filtr menyusi va ImageReady dasturining Animation paneli imkoniyatlari, PSD, GIF formatlarini tashkil qilish va boshqalar. Taqdimotdan multimediyaga oid bilimlarga ega bolishda yoki dars jarayonlarida qo’llashda foydalanish mumkin.

Kechirasiz, bu mumkin emas.