AQSH iqtisodiyoti

Taqdimotda AQSHda bozor iqtisodiyotining rivojlanish omillari va xususiyatlari, AQSH iqtisodiyotining tarkibi va rivojlanish dinamikasi, Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozning AQSH iqtisodiyotiga tasiri va undan chiqish yo’llari, O’zbekiston va AQSH tashqi iqtisodiy aloqalari haqida yoritilgan.