Aral boyi ekologiyaliq mashqalalari

Aral mashqalasi – bul adamzat tariyxinda ushirasqan en’ u’lken ekologiyaliq ha’m gumanitar apatshiliq bolip esaplanadi, ten’iz a’trapinda jasaytug’in bir neshe million adamlar onin’ ta’siri astinda qalg’an.

Kechirasiz, bu mumkin emas.