Асаб руҳият бузилишлари

Нерв системаси барча органлар системаси фаолиятини бошқаради, организмдаги барча органлар ва органлар системасини бир бутунлигини, организмнинг функционал бирлигини таъминлайди. Бундан ташқари нерв системаси қуйидаги вазифаларни бажарди: 1.Организмнинг ташқи мухит билан бирлигини бошқаради. 2. Одамни ташқи мухит шароитига мослашишига ёрдам беради; 3. Маъноли нутқ. 4. Хотира. 5. Фикрлаш ҳам нерв системасига боғлиқ.