Asalarichilik rivojlanishi, tarixi va hozirgi ahvoli

Asalarichilik qishloq xo’jaligining eng muxim va qiziq coxalaridan biri bulip, asalaridan inson hayoti uchun zarur bulgan mahsulotlar :asal, mum, propolis, o’simlik changligi, ona suti va kosmetika hamda tibbiyot olimiga juda zarur bo’lgan asalari zaxari olinadi.