Atrofimizdagi olam va Tabiatshunoslik darslarida ilg’or usullar va amaliy ish turlaridan foydalanish.

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Tabiatshunoslik darslarining samaradorligini oshirish yo`llari.