Atrofimizdagi olam va Tabiatshunoslik darslarida ilg’or usullar va amaliy ish turlaridan foydalanish.

Tabiatshunoslik darslarining samaradorligini oshirish yo`llari.