Axborot tizimi va tеxnologiyalarning rivojlanishi

Axborotlar tizimlari jamiyat paydo bo’lgan paytdan boshlab mavjud bo’lgan,chunki rivojlanishning turli bosqichida jamiyat o’z boshqaruvi uchun tizimlashtirilgan,oldindan tayorlangan ahborotni talab etgan.Bu ayniqsa ishlab chiqarish jarayonlari – moddiy va nomoddiy nematlarini ishlab chiqarish bilan bog’liq jarayonlarga tegishlidir.