Axborot tizimi va tеxnologiyalarning rivojlanishi

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Axborotlar tizimlari jamiyat paydo bo’lgan paytdan boshlab mavjud bo’lgan,chunki rivojlanishning turli bosqichida jamiyat o’z boshqaruvi uchun tizimlashtirilgan,oldindan tayorlangan ahborotni talab etgan.Bu ayniqsa ishlab chiqarish jarayonlari – moddiy va nomoddiy nematlarini ishlab chiqarish bilan bog’liq jarayonlarga tegishlidir.