Axborot xavfsizligining huquqiy ta’minoti

Muammo vaziyatlarni muhokamasida talabalar ishtiroki ta’minlanadi, Google servisidan foydalanib zaruriy axborotlarni qidirishni va qayta ishlashni organib olishadilar.