Axborotli olam muammolari

o‘quvchilarga axborotli olam muammolari va Internet, web brauzer, protokollar, modem, gipermatn, gipermurojaat, Web-sahifa ARPANet tarmog`i haqida bilim va ko‘nikmalar hosil qilish.