Аҳлоқий-касбий бузилиш

Ахлокий-касбий бузилиш тушунчаси. Ахлокий-касбий бузилишнинг турлари ва шакллари. Ахлокий бузилиш сабаблари. Ахлокий-касбий бузилишларни келтириб чикарувчи омиллар. Ахлокий-касбий бузилишнинг олдини олиш тадбирлари. Ахлоқий тарбия ва унинг усуллари. Эстетик тарбия ва унинг ахлокий-касбий бузилишнинг олдини олишдаги аҳамияти.