Bal raqslari — ehtiros va nafosat olami

Bal raqslari olamga qadimdan ma’lum. U asosan XVIII-asr oxirida Angliyada mo’daga kira boshladi. Avvalam bor bal raqslari yuqori martabali shahsalar o’rtasida katta tadbirlarda, tantanalarda ijro etilardi. So’ngra XX-asr boshida o’rta miyor aholi ham u bilan tanishib, raqs zallarida ijro eta boshlashdi.