Баркамол авлод тарбиясининг асоси халқнинг таълим-тарбиявий анъаналарида

Maqollar, matallar, ertaklar, ashulalar va dostonlar xalq donishmandligidan iborat, bularda tarbiya masalalari katta o’rin tutadi. Bu — asrlar davomida to’plangan va tajribada sinalgan xalq pedagogikasidir. Maqollar, matallar, ota-bobolarning xikmatli so’zlari pedagogik propaganda uchun juda soz material bo’la oladi. Bular bolalarga pedagogik ta’sir ko’rsatish ishida eng yaxshi vositadir.