Belarusiyada demografik vaziyat

Belarusiyada demografik vaziyat haqida statistik ma’lumot.