Biokimyo fanining predmeti, rivojlanish tarixi va istiqbollari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Biokimyo fani tirik organizmlarda kechadigan kimyoviy reaksiyalarni fizik-kimyoviy usullar yordamida molekulyar darajada o’rganadi. Olingan fundamental va amaliy natijalar insoniyat talablari uchun hizmat qiladi.