Biokimyo fanining predmeti, rivojlanish tarixi va istiqbollari

Biokimyo fani tirik organizmlarda kechadigan kimyoviy reaksiyalarni fizik-kimyoviy usullar yordamida molekulyar darajada o’rganadi. Olingan fundamental va amaliy natijalar insoniyat talablari uchun hizmat qiladi.