Biologiya fani haqida tushuncha

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Bilogiya fanini o’rganish metodlari, fanningmaqsadi va vazifalari bo’yicha qisqacha ma’lumot bredai