Biologiya fani haqida tushuncha

Bilogiya fanini o’rganish metodlari, fanningmaqsadi va vazifalari bo’yicha qisqacha ma’lumot bredai