BMIga mavzu tanlash

Ilmiy faoliyat olib borish, ilmiy faoliyat turlari, BMI yozishning maqsad va vazifalari, tadqiqоt uchun adabiyotlarni aniqlash, ularni yig‘ish, tartiblash, kartоteka tuzish va undan fоydalanish yo‘llari ustida ishlash