BMIga mavzu tanlash

Ilmiy faoliyat olib borish, ilmiy faoliyat turlari, BMI yozishning maqsad va vazifalari, tadqiqоt uchun adabiyotlarni aniqlash, ularni yig‘ish, tartiblash, kartоteka tuzish va undan fоydalanish yo‘llari ustida ishlash

Kechirasiz, bu mumkin emas.