Бош огриги синдроми

Такдимотда Бош огриги классификацияси, патогенетик куринишлари, этиологик факторлар, клиник куринишлари ва кечиши, диагностика ва даволаш принциплари ёритилган. Такдимот слайдларини асосий кисмини илюстрацион расмлар ва схемалар ташкил этади. Такдимотда янги чет эл адабиётлари маълумотлари ва интернет маълумотларидан кенг фойдаланилган. Такдимот талабаларга тушунарли килиб тузилган. Такдимот талабаларга “Бош огриги синдроми” тугрисида чукур илм эгаллашга ва билимини мустахкамлашга ёрдам беради.