Boshlang’ich sinf darslarida “Zinama-zina” texnologiyasi

Texnologiyaning maqsadi: o’quvchilarni erkin, mustaqil, mantiqiy fikrlashga, jamoa bo’lib ishlashga, izlanishga, fikrlarni jamlab, ulardan nazariy va amaliy tushuncha hosil qilishga, jamoaga o’z fikri bilan ta’sir eta olishga, uni ma’qullashga shuningdek mavzuning tayanch tushunchalariga izoh berishda egallagan bilimlarini qo’llay olishga o’rgatish. O’tkazish tartibi: O’quvchilar mashg’ulot maqsadi va uning o’tkazilish tartibi bilan tanishtiriladi;