Boshlang`ich sinf o`quvchilarining ta`lim – tarbiyasida sinf rahbarining ish yuritish metodlari

O`qituvchi kasbini tanlagan har bir inson kimlarni o‘qitayotgani va tarbiyalayotganligi uchun o‘ziga javobgarlikni oladi. U o‘zining kasbiy tayyorgarligiga javob berish bilan birga pedagog, o‘qituvchi, tarbiyachi, muallim bo‘lish huquqiga ega bo‘lishi uchun juda ko‘plab majburiyatlarni olishi zarur.O`qituvchi mehr bilan ta`lim bersagina u o`zining qiyofasini o`uvchilarida ko`ra oladi. Nainki o`z ishni aql bilan, tushunib bajaradigan kishida mehnatidan faxrlanish, hayotidan zavqlanish tuyg`usi kuchli bo`ladi.