Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitishning darsdan tashqari shakllari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Boshlang’ich sinflarda fakultativ mashg’ulotlarni uyushtirish metodikasi: fakultativ mashg’ulotlar boshlang’ich sinf o’quvchilarini tarbiyalashda, ularga kasb hunar tanlashga oid bilim berishda yuqori natijalar beradi. Ayniqsa iqtidorli o’quvchilarda fanga qiziqishi, dunyoqarashi, zehni namoyon bo’ladi.