Boshqarishda axborot va kommunikatsiya

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Axborot bu — ma’lumot va xabarlar to’plami bo’lib, mazmunan, yangilik unsurlariga ega bo’ladi va boshqaruv vazifalarini hal etish uchun o’ta zarurdir