Boshqaruv qarorlari va ularni qabul qilish usullari

Boshqaruv qarorlari va ularni qabul qilish usullari, ob’ektiv va sub’ektiv sabablari ko’rsatilgan.