Бронхиал астма касаллиги хурижи даврида шошилинч ёрдам кўрсатиш

Бронхиал астма билан касалланган беморларда парваришлашни ахоли уртасида тадбик этиш хамда Ўзбекистонда касалликни парваришлашда келиб чикадиган муаммоларни бартараф этишга каратилган.