Byudjet tashkilotlarida moliyaviy natijalar hisobi

Byudjet tashkilotlarida moliyaviy natijalar hisobi mavzusi doirasida tayyorlangan