Chеksiz tаkrоrlаnuvchi jаrаyonlаrni dаsturlаsh

Bu formula yordamida berilgan summani hisoblashda qandaydir shart kiritishimiz lozim bo’ladi. Asosan bu shart funksiyaning dastlabki k ta hadlari yig’indisi va dastlabki k+1 ta hadlari yig’indisi orasidagi farqning nisbiy qiymati ε (epsilon) dan kichik bo’lganda erishilgan deb faraz qilinadi. .