Chеksiz tаkrоrlаnuvchi jаrаyonlаrni dаsturlаsh

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Bu formula yordamida berilgan summani hisoblashda qandaydir shart kiritishimiz lozim bo’ladi. Asosan bu shart funksiyaning dastlabki k ta hadlari yig’indisi va dastlabki k+1 ta hadlari yig’indisi orasidagi farqning nisbiy qiymati ε (epsilon) dan kichik bo’lganda erishilgan deb faraz qilinadi. .