Chizmachilik, 8-sinflar uchun

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Chizmachilik, 8-sinf o’qituvchilari uchun animatsiyalar, metodik tavsiya. Unda mavzular, grafika ishlari, testlar va boshqalar bilan tanishadilar