Chizmachilik, 8-sinflar uchun

Chizmachilik, 8-sinf o’qituvchilari uchun animatsiyalar, metodik tavsiya. Unda mavzular, grafika ishlari, testlar va boshqalar bilan tanishadilar