Chizmachilik fanida didaktik materiallardan foydalanish

Chizmachilik fanida didaktik materiallardan foydalanish: O‘quvchilarning hayotiy tasavvurini amaliy faoliyatda ifodalash orqali tafakkurini o‘stirish, Murakkab bo‘lmagan texnik chizmalarni bajarishga, O‘qishga va o‘z fikrini grafik tasvirlar vositasida ifoda etishga o‘rgatishdan iborat.