Davlatning savdoga ta’siri

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar xalqimiz turmush darajasi va hayot sifati mazkur mezonlarga to’la mos keladi.