Dehqonchilik va ilmiy tadqiqot asoslari fanidan amaliy laboratoriya mashg`ulotlari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Fanning maqsadi dehqonchilik va ularning tarkibiy qismlari, turli tuproq-iqlim sharoitida tuproq unumdorligini tiklash, saqlash, oshirish, ekinlardan yo`qori, sifatli hosil olishni taminlaydigan dehqonchilik tizimlarini loyihalashtirish, joriy etish, o`zlashtirish va olib borish bo`yicha nazariy ham da amaliy bilimlarni berish.