Diduragay chatishtirish

Diduragay chatishtirish. Taqdimot materiali o’zbek tili lotin alifbosida tayyorlangan, faqat mavzuga oid materiallar berilgan, taqdimot yaratish talablariga to’liq javob beradi. Telegramda kuzating.