Ekskursiyalar o‘tkazish metodlari

Ekskursiyani olib borish. Ekskursiya ob`yektlarini namoyish etish metodlari bayon etilgan