Электрод ва редокс потеннциаллари

Оксидланиш-қайтарилиш потенциаллари ва умуман электродларда борадиган жараён-ларнинг қонун-қоидалари организм фаолия-тини ўрганишда мухум аҳамият касб этади. Оксидланиш-қайтарилиш жараёнларида ҳосил бўладиган энергия одам организми фаолияти учун сарфланиб, маълум қисми жамланиб боради. Шу энергиянинг қандай ҳосил бўлиши ва унинг миқдорини аниқлаш йўлларини ўрганиш мухимлигини англаб етиш, ушбу маърузанинг асосий мақсад-лардан бири бўлиб ҳисобланади.