Elektron tijorat asoslari va uning asosiy tushunchalari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Ushbu prezentasiyada elektron tijorat tushunchasi ostida tovar buyurtmasini qabul qilish, to’lovni amalga oshirish, tovar (xizmat bajarilishi) yetkazib berilishidagi boshqaruvda qatnashuvni o’z ichiga oluvchi operasiyalarning (amallar) yopiq siklli texnologiyasi tushuntirish masalalari yoritilgan va ushbu taqdimot iSpring Power + Point dasturlari paketi yordamida yaratilgan.