Электрон тижорат тизимлари ва уларнинг аҳамияти

Ушбу тақдимотда электрон тижорат тушунчаси, Электрон тижоратнинг анъанавий савдо турларидан фарқи, Электрон пул тушунчаси; Электрон пул бирликлари, Интернет тўлов тизимлари, улар орқали тўловлар ва харидларни амалга ошириш, Интернет-банкинг, Электрон кармон, уларни тўлдириш ва улардан пул олиш, Интернет VISA ва MasterCard тўлов карточкалари, Интернет дўконлар ва Интернет биржа ҳақидаги маьлумотлар келтирилган.