EXM avlodlari

Хозирги вактда инсон хаётига компьютер жадал кириб келмокда. Компьютер иш юритишни осонлаштиради, янги хужжатлар ва хар хил матнларни тез ва сифатли тайёрлаш ва тахлил килиш, телефон алока оркали ахборотлар билан алмашиш, мураккаб хисоб китобларни тез бажариш ва ишлаб чикариш жараёнини осонлаштиради. Якин келажакда компьютерсиз хаётимизни тасаввур килиб булмайди. Шунинг учун хар бир кишига тушунарли булган кичик хажмдаги билимлар жуда керак булади