Fanning maqsadi, vazifasi va dolzarbligi.Internet tarmog‘ining rivojlanish tarixi

APRA net modelida kompyuter — manbaa va kompyuter – qabul qilgich qurilma orasida aloqa o‘rnatilgan. Tarmoqda ma’lumotlarni uzatish Internet — IP protokol asosida tashkil qilingan. IP protokoli — tarmoqda ishlash qoidalari va ish bayonidir. ARPA net yaratilgach taxminan 10 yillardan keyin lokal (muayyan bir joy) xisoblash tarmog‘i (LAN) paydo bo‘ldi.