Farg’ona vodiysidagi istiqlolchilik harakati mohiyati va rivojlanish bosqichlari

Bu davrning boshqalardan farqi shuki ayniqsa, shurolar hukmronligi yillarida xalqimiz tashqi dunyodan butunlay uzib qo’yildi.